"HyrMax® är proffsens leverantör"

Om du representerar en mindre spelare eller ett större företag är betydelselöst. Oaktat ärendets omfång blir vi glada när du ringer och är passionerat intresserade av att finna attraktiva lösningar som passar ditt case. 

Vi assisterar kunder inom AV, ljud och ljus och övrig teknikproduktion samt företag inom broadcast, film- och reklamproduktion, produktionsbolag och organisationer med egen kompetens.