Funktion

Vår utrustning används i skiftande miljöer, möten och situationer.  

Även om vi gärna vill förstå våra kunders utmaningar, så har vi full respekt för utelämnad information om projektet som sådant. Vi respekterar dessutom din relation till dina kunder, så till den grad att all vår teknik är helt anonym, dvs. saknar märkning och logotyp. Läs mer om No Logo