Kamera

Objektiv

Adapter/Extender

Teleprompter  |  AutoCue ESP
   

Talarstöd vid bolagstämmor, kongresser och broadcast för exakt återgivning av manus.

Föredragshållaren läser sitt tal direkt på AutoCue LCD-skärmarna, vars text INTE framgår för åhörarna (enbart blank glasskiva är synlig). Taltexten scrollas fram i talarens takt av en tekniker. Oslagbart hjälpmedel för längre tal med ordagrann återgivning.

Teleprompter

Beskrivning:
Teleprompter | AutoCue ESP
Modellnummer:
214
Tekniska egenskaper:
AutoCue teleprompter. 2x'15 LCD 1024x768, handkontroll/scroll, HD15 VGA-ingång, PC-mjukvara för scrollning och AutoCue för installation på laptop. VGA-förstärkare 1:2 samt 3x10 m VGA kabel medföljer. Laptop är tillval.
Mått:
-
Vikt:
-