4. Support & förtroende

All kan hända. Därför strävar vi alltid efter bästa möjliga framförhållning för att säkerställa din lösning, både avseende teknik och logistik. Uppstår trubbel på vägen gör vi allt för att lösa situationen med helhjärtat engagemang.

Helt nya kunder är utlämnade till sin tillit för oss. Håller tekniken måttet? Får jag rätt antal? Sker leverans verkligen på utsatt tid? Hur är skicket på tekniken, med hänsyn till t ex slitage och funktionalitet?

Handen på hjärtat, nya kunder kan egentligen bara hoppas på att beställningen genomförs som utlovats. Lägg också till aspekten att vi kanske inte ens träffats och att tekniken befraktas externt, vilket inte alls är ovanligt (såvida inte vi levererar direkt).

Dilemmat inför din viktigaste produktion sammanfattas; är HyrMax® att lita på? Tyvärr bevisas det först den dagen du faktiskt väljer att anlita oss.

Vetskapen om att allt handlar om förtroende i vår bransch är en garanti. Dåligt rykte har för ovana att fortplanta sig och hålla sig färskt oförskämt länge.